• Spa tại tầng 35- LOTTE CENTER Hà Nội Hồ bơi và bể Jacuzi
  • Cụm nhà máy luyện xỉ Titan Năm 2014, xây dựng cụm nhà máy luyện xỉ Titan
  • Cụm nhà máy luyện xỉ Titan Năm 2014, xây dựng cụm nhà máy luyện xỉ Titan
  • Cụm nhà máy luyện xỉ Titan Năm 2014, xây dựng cụm nhà máy luyện xỉ Titan
  • Cụm nhà máy luyện xỉ Titan Năm 2014, xây dựng cụm nhà máy luyện xỉ Titan
  • Văn phòng QLDA và nhà mẫu - Berjaya - D2D
  • Văn phòng QLDA và nhà mẫu - Berjaya - D2D
  • Văn phòng QLDA và nhà mẫu - Berjaya - D2D Cảnh quan quanh nhà mẫu và Văn phòng QLDA

Đã Thực Hiện

Nhà mẫu và văn phòng điều hành dự án

Chi tiết dự án:

Tên công trình:

Nhà mẫu và văn phòng điều hành dự án

Địa điểm: Biên Hoà - Đồng Nai
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Berjaya-D2D
Quy mô: 15,6 tỉ đồng
Phạm vi công việc:
Năm xây dựng: 2009
Các công trình khác